Բարի գալուստ

Բարի գալուստ ««Բեկում»  հանրային պատասխանատվություն, անվտանգություն, հսկողություն»  հասարակական կազմակերպության կայք:

 

««Բեկում»  հանրային պատասխանատվություն, անվտանգություն, հսկողություն»  հասարակական կազմակերպությունը, որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, պատրաստակամ է մասնակցել և իր լուման դնել պատասխանատու և պահանջատեր հասարակության կայացման, քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության, «քաղաքացի-պետություն» փոխհամագործակցության և փոխադարձ պատասխանատվության, պետականության և ժողովրդավարության կերտման, անվտանգության և բարեկեցության զարգացման  կերտման ճանապարհին:

Կազմակերպությունը ողջունում է մարդկային առաքելությունը գիտակցող, բարոյական ու ավանդական արժեքները դավանող՝ քաղաքացի ինքնագիտակցումով բոլոր անձանց, ովքեր  հայ ազգի պետականության, ինքնապահպանության ու ինքնապաշտպանության բնազդի հրամայականով պատրաստակամ են սեփական ուժերով կամ հասարակական հիմունքներով միավորմամբ, օրենքով չարգելված որևէ կերպ՝ իրենց գործողություններով կամ գործունեությամբ, բեկումնային փոփոխություններ բերել հասարակության և շարքային քաղաքացու գիտակցության, պատասխանատվության, հսկողության  դերակատարությունը և  նշանակությունը բարձրացնելու, կարևորելու նպատակով, ինչպես նաև նպաստել պետական ինստիտուտների կայացման և հավասարակշռման, սահմանադրական սկզբունքների և իրավունքների անվերապահ պահպանման,  պետական և տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության ու թափանցիկության բարձրացման, հասարակությանը հուզող խնդիրների բացահայտմանն ու դրանց լուծմանն ուղղված օրինական և օրինաչափ գործընթացներին:

Добавить комментарий